Prototix olarak, İK politikalarımız aşağıdaki 7 temel ölçütlerden oluşmaktadır.

1

İnsana Değer Verme

2

Ahlaki Kurallara Bağlılık

3

Değişim ve Gelişime Açıklık

4

İş Takibi ve Sorumluluk Bilinci

5

Kişisel Olgunluk ve Kendini Kontrol Etme

6

Takım Çalışması

7

Verimlilik ve Üretkenlik